آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده*اید که هنگام مطالعه*ی درس دین و زندگی از چه روشی استفاده کنید؟

مطالعه*ی صحیح و اصولی می*تواند بسیاری از مشکلات شما را در این درس از بین ببرد. دانش*آموزانی که در این درس نتایج خوبی به دست آورده*اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند.

در مرحله*ی اول : می*بایست هر درس را به صورت یک مطالعه*ی اجمالی مطالعه کنید و یک دید کلی نسبت به درس پیدا کنید.


در مرحله*ی دوم: از نکات اصلی درس، به طرح سؤال در مورد آنچه خوانده*اید، بپردازید.


در مرحله*ی سوم: به خواندن دقیق متن درس پرداخته و به سؤالاتی که قبلاً در ذهن*تان طرح شده بود، بپردازید.


در مرحله*ی چهارم: بین دانسته*های خود ارتباط برقرار کنید و جزئیات مطالب را به خاطر بسپارید.


در مرحله*ی پنجم: پس از خواندن دقیق متن، همراه جزئیات که در بالا مراحل آن توضیح داده شد، به خواندن آیات بپردازید.


در درس دینی، قسمت مفهومی و مفهومی خواندن درس و آیات فصل ویژه*ای دارد و آن این است که محور طرح سؤال، مفهوم درس است که لازمه*ی آن تسلط کامل بر درس و ارتباط آیات آن درس با موضوع درس است.

با توجه به این که در چند سال اخیر، پرسش از آیات، بیش از متن (در کنکور سراسری) بوده است، جا دارد توجه خاصی به آیات داشته باشیم.


برای تسلط بر آیات به نکات زیر توجه کنید:


1- یک بار از روی متن عربی آیه بخوانید و در هر خط، یا هر دو خط، یک کلمه*ی کلیدی که تکرار آن در آیات دیگر کتاب کمتر است را به عنوان کلید انتخاب کنید.


2- هر خط را ترجمه کنید، چون در برخی موارد از ترجمه*ی آیه (آیاتی که در ترجمه نشده) سؤال می*آید و ترجمه*ی آیات دیگر نیز ضروری است زیرا تا ترجمه* را ندانیم، درک مفهوم آیه امکان*پذیر نیست.


3- بین آیه و نام درس و متن درس ارتباط مفهومی برقرار است. می*بایست این ارتباط را درک کنید.


4- 2 خط بالای آیات متن درس، معمولاً سؤال کنکور است.


5- تقدم و تأخر برخی آیات مهم است، به طوری که می*بایست از بالای آیه، به ترتیب به مواردی که آیه به آن اشاره کرده، دقت کنید.


6- در برخی موارد، آیات درس را به شعر متن درس یا حدیث متن درس ربط دهید.


7- برخی از آیات علّی و معلولی*اند که هر سال در هر گروه آزمایشی معمولاً 1 سؤال به این صورت مطرح می*شود.


8- به مخاطب آیه توجه شود و اینکه در آخر برخی آیات به گروه خاصی اشاره شده نیز دقت شود.


در کتاب*های دین و زندگی، نام درس و تیتر*های اصلی و فرعی درس حتماً باید به خاطر سپرده شود. در دروسی که تیتر*های زیادی دارد، باید ارتباط معکوسی برقرار کنید. به این منظور که متن را به تیتر و آیه را به تیتر ربط دهید.

در درس دینی، خلاصه*نویسی بسیار مفید است و موجب افزایش دقت و کاهش حجم مطالب و مرور آسان می*شود.
همچنین علامت*گذاری متن درس [موضوع اصلی- نکات اصلی- موارد جزئی] به شما کمک می*کند، تسلط بیش*تری بر این درس داشته باشید.